Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734685 nr. 1

34 685 Wijziging van de Regeling Grote Projecten naar aanleiding van een evaluatie van deze regeling

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 22 februari 2017

De vaste commissie voor Financiën doet u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten naar aanleiding van een evaluatie van deze regeling. De achtergrond van het voorstel en de voorgestelde wijzigingen worden nader uiteengezet in de toelichting van het wijzigingsvoorstel. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijk met de inhoudelijke wijzigingen technische en tekstuele correcties in de Regeling Grote Projecten aan te brengen.

De Kamer wordt in overweging gegeven het voorstel in openbare behandeling te nemen onder toepassing van artikel 31 van het Reglement van Orde.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg