34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 71 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, op grond van de Omgevingswet een instructieregel uit te vaardigen die bepaalt dat gemeenten en provincies in de toelichting van het omgevingsplan motiveren hoe behoud en verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is gewogen en geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven