34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr.70 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, op grond van de Omgevingswet een instructieregel uit te vaardigen die bepaalt dat gemeenten en provincies in de toelichting van het omgevingsplan motiveren hoe de drie principes van de NOVI

  • combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;

  • kenmerken en identiteit van gebieden staan centraal;

  • afwenteling voorkomen,

als leidende principes zijn toegepast, gewogen en geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven