Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034682 nr. 38

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet gevolgen heeft voor iedereen in onze samenleving;

constaterende dat voor veel mensen de afstand tot de beleidsvorming rond de Omgevingswet groot is;

overwegende dat positieve en negatieve gevolgen van het omgevingsbeleid op een rechtvaardige manier dienen te worden verdeeld over de inwoners van ons land;

roept de Minister op, ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie voldoet aan de volgende 4 d's:

  • democratisch, waarbij het recht van de zwakste goed is geborgd;

  • duidelijk, zodat iedereen de visie kan begrijpen;

  • duurzaam, zodat onze kleinkinderen later zeggen «dat hebben onze opa's en oma's goed gedaan»;

  • draagvlak, met als belangrijk element een rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven