Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 21

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 21 MOTIE VAN HET DIK-FABER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelen uit het klimaatakkoord voor de opwekking van duurzame energie worden vertaald in Regionale Energiestrategieën;

constaterende dat een nationaal ruimtelijk afwegingskader voor de inpassing van duurzame energie, zoals de zonneladder, vooralsnog ontbreekt;

overwegende dat de energietransitie onvermijdelijk gevolgen heeft voor natuur en landschap en dat het van belang is daar zorgvuldig mee om te gaan;

verzoekt de regering, de cumulatieve effecten van de Regionale Energiestrategieën op natuur en landschap te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber