Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 18

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wonen een grondrecht is terwijl er een groot tekort aan beschikbare woningen is;

overwegende dat goede infrastructuur tussen de Randstad en gebieden daarbuiten waar men te maken heeft met krimp, leegstand, teruglopende voorzieningen en leefbaarheid essentieel is;

verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie vast te leggen dat de realisatie van voldoende woningbouw, met de daarbij behorende infrastructuur, als topprioriteit wordt aangemerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes