Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 17

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het landschap altijd onderhevig is aan voortdurende verandering;

overwegende dat het Rijk verschillende instrumenten heeft, zoals de Wet natuurbescherming artikel 1.12 en de Erfgoedwet,om zowel eigenstandig bijzondere landschappen aan te wijzen als provincies de mogelijkheid te bieden om bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen;

constaterende dat daar pas eenmaal gebruik van is gemaakt, bij het gebied Midden-Delfland;

verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie aandacht te schenken aan de bescherming van bijzondere landschappen en provincies nadrukkelijk te attenderen op de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere landschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap