Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 14

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN NIJBOER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat senioren en mindervaliden in het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie niet worden genoemd;

overwegende dat senioren en mindervaliden grote en groeiende groepen zijn die specifieke behoeften kunnen hebben als het gaat om de inrichting van de omgeving;

verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie expliciet aandacht te besteden aan en rekening te houden met de behoeften van senioren en mindervaliden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Nijboer