Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 13

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er steeds meer mensen een woning en een woonomgeving wensen waarbij duurzaamheid centraal staat;

verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie expliciet en in stimulerende zin aandacht te besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol