Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 12

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN DIK-FABER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen trots zijn op de schoonheid van ons typisch Nederlandse landschap;

overwegende dat de unieke Nederlandse landschappen erkenning verdienen en moeten worden versterkt;

verzoekt de regering, om in navolging van nationale parken ook nationale landschappen aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Dik-Faber