Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 11

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN DIK-FABER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit de NOVI veel ruimtelijke opgaven voorliggen waardoor de druk op het landschap toeneemt;

overwegende dat we beschermde stads- en dorpsgezichten kennen, maar dat de kernkwaliteiten van landschappen en landschap als geheel nog niet beschermd worden;

verzoekt de regering, om op vergelijkbare wijze met beschermde stads- en dorpsgezichten ook bijzondere landschappen te beschermen tegen verrommeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Dik-Faber