Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934682 nr. 10

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S.

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Brabant en Limburg veel onrust is ontstaan rondom het mogelijke extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren;

overwegende dat de procedure van het definitief maken van dit indicatieve tracé weliswaar wordt beëindigd, maar dat het tracé wel onderdeel van de Structuurvisie Buisleidingen blijft uitmaken;

overwegende dat er zo nog steeds sprake blijft van een grote ruimtelijke reservering;

spreekt uit dat het onwenselijk is om omwonenden en overheden in de buurt van het tracé minimaal tot 2021 (wanneer het Nationaal Programma Energiesysteem op zijn vroegst wordt vastgesteld) in onzekerheid te laten;

verzoekt de regering, om het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Van Eijs

Ronnes