Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934675 nr. 34

34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat hoge kosten van sommige saneringen, zoals de sanering van asbesthoudende leien erg kostbaar zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met de betrokken provincies te onderzoeken of en hoe de aanpak van asbestleiendaken kosteneffectiever kan plaatsvinden en, of er mogelijkheden zijn om de bewoners daarbij te ontzorgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Ziengs