Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934675 nr. 26

34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verwijderen van een asbestdak altijd gezondheidsrisico's met zich meebrengt,

verzoekt de regering om, ook de asbestdaken gelijk aan en kleiner dan 35 m2 alleen door gecertificeerde saneerders te laten saneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst