Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734663 nr. 1

34 663 EU-voorstellen: Pakket «Schone Energie voor alle Europeanen» van de Energie Unie COM (2016) 759, 761, 767, 861, 862, 863 en 864

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2017

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Economische Zaken heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op zeven wetgevende voorstellen uit het pakket «Schone Energie voor alle Europeanen» van de Energie-Unie.

Het gaat hier om de verordening governance van de Energie-Unie COM (2016) 759, de herziening verordening interne markt voor elektriciteit COM (2016) 861, de herziening richtlijn gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit COM (2016) 864, de herziening verordening tot oprichting van een Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energietoezichthouders COM (2016) 863, de verordening risicovoorbereiding in de elektriciteitssector COM (2016) 862, de herziening richtlijn energie-efficiëntie COM (2016) 761, en de herziening richtlijn bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen COM (2016) 767.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de Minister van Economische Zaken ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl