Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834661 nr. 4

34 661 Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Hierbij delen wij mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Groot en Gesthuizen, het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekenden.

Nijboer Alkaya