Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734655 nr. 1

34 655 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815 vanwege het politieke belang van dit voorstel.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Buitenlandse Zaken ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl