Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834650 nr. 4

34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BERGKAMP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2017

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Yücel, haar plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Van den Hul. Verder zal de plaats van het lid Van Tongeren als derde initiatiefnemer worden overgenomen door het lid Özütok.

Bergkamp