34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de term «seksuele gerichtheid» internationaal gebruikelijk is, maar niet wordt gehanteerd in de Algemene wet gelijke behandeling;

verzoekt de regering, juridisch te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van een wijziging van de woorden «hetero of homoseksuele gerichtheid» in «seksuele gerichtheid» zou zijn, of deze wijziging mogelijk is en vervolgens een voorstel daartoe naar de Kamer te sturen,

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, bij voorkeur uiterlijk eind 2018,

Jasper van Dijk

Buitenweg

Yesilgoz-Zegerius

Naar boven