Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834650 nr. 10

34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BUITENWEG

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de term «seksuele gerichtheid» internationaal gebruikelijk is, maar niet wordt gehanteerd in de Algemene wet gelijke behandeling;

verzoekt de regering, uiterlijk eind 2018 met een voorstel te komen om de Algemene wet gelijke behandeling aan te passen, waarbij de woorden «hetero of homoseksuele gerichtheid» gewijzigd worden in «seksuele gerichtheid»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Buitenweg