Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934638 nr. 6

34 638 Dyslexie en dyscalculie

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN MEENEN

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de markt moet voorzien in voldoende aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie;

overwegende dat daardoor sinds augustus 2017 geen nieuwe bestanden voor dyslexiesoftware zijn geproduceerd en leerlingen met dyslexie niet goed meer kunnen meekomen wanneer scholen nieuwe methodes hanteren;

overwegende dat conform het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap onderwijs toegankelijk moet zijn voor leerlingen met een beperking en dus op korte termijn maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat leerlingen met dyslexie niet buiten de boot vallen;

verzoekt de regering, om samen met het onderwijsveld, uitgeverijen en belangenverenigingen te bezien hoe op korte termijn voldoende aangepast lesmateriaal kan worden gemaakt;

verzoekt de regering tevens, in gesprek te gaan met deze partijen om te onderzoeken hoe een divers aanbod van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie voor de lange termijn gewaarborgd blijft, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van Meenen