Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934638 nr. 5

34 638 Dyslexie en dyscalculie

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Dedicon een belangrijke taak heeft om de algemene toegankelijkheid van het onderwijs te bevorderen voor mensen met een leesbeperking;

constaterende dat leerlingen en studenten met dyslexie of een ernstige motorische beperking op dit moment geen verzoek kunnen indienen bij Dedicon om lesmateriaal aan te laten passen;

constaterende dat Dedicon beschikt over een bestemmingsfonds dat is gevuld met publieke middelen uit OCW;

verzoekt de regering, in overleg met Dedicon hun taak uit te breiden en

toestemming te geven om de bestemmingsreserve aan te wenden voor de benodigde middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Westerveld