Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734630 nr. 8

34 630 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2017

Met mijn brief 20 juni 2017 heb ik u de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 34 630, nr. 6) inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen, alsmede een nota van wijziging (Kamerstuk 34 630, nr. 7), aangeboden.

In de toelichting bij deze nota van wijziging wordt verwezen naar het onderzoeksrapport» VoorBIGhouden 2». Per abuis is dit onderzoeksrapport niet eerder ter informatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Gelet op de voorgenomen behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel in de Tweede Kamer doe ik dit volledigheidshalve hierbij alsnog.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers