Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734621 nr. 4

34 621 Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 26 januari 2017

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Ypma

De adjunct-griffier van de commissie, Tielens-Tripels