Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734599 nr. 2

34 599 Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

In de begrotingsstaten van de slotwet van het Ministerie van Financiën zijn abusievelijk enkele foutieve mutaties opgenomen bij artikel 1, 11 en 12. Middels dit wetsvoorstel worden de correcte standen gepresenteerd.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem