Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734589-(R2077) nr. 8

34 589 (R2077) Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 25 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energietransitie tot baanverlies kan leiden in de fossiele industrie;

overwegende dat niet iedereen die dit treft, aansluiting zal vinden in de nieuwe «groene» banen;

verzoekt de regering, een visie op deze problematiek te ontwikkelen en de sociale en financiële consequenties zichtbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling