Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734589-(R2077) nr. 14

34 589 (R2077) Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID JAN VOS

Voorgesteld 25 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 195 landen een akkoord hebben gesloten in Parijs;

overwegende dat Nederland dit verdrag gaat ratificeren;

overwegende dat hier ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen uit voortvloeien;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de Nederlandse bedrijven hun CO2-uitstoot de komende 25 jaar significant kunnen reduceren, al dan niet via CCS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos