Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734589-(R2077) nr. 13

34 589 (R2077) Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 25 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat extra vastlegging van CO2 in de bovenste bodemlaag bijdraagt aan reductie van CO2 en bodemvruchtbaarheid en kansen biedt voor de landbouwsector;

verzoekt de regering, in het EU 2030-raamwerk voor klimaat en energie het mogelijk te maken dat CO2-opslag in de bodem kan meetellen voor het halen van het non-ETS CO2-reductiedoel, ook in Nederland;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar opslag van CO2 in de bovenste bodemlaag en naar het verdienmodel voor deze CO2-opslag, zodat hier in de regelgeving rekening mee gehouden kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Remco Dijkstra