Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 12

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijzigingen van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid wordt voor «vergoeding» ingevoegd: volledige.

2. In het achtste lid wordt voor «vergoeding» ingevoegd: volledige.

Toelichting

Als datavergaring geld kost, dan is dat een extra waarborg tegen ongebreidelde verzameling ervan. Een redelijke kostenvergoeding, zoals neergelegd in het wetsvoorstel, wil echter niet zeggen dat alle extra te maken kosten ook daadwerkelijk aan de telecomaanbieder worden vergoedt. Dit terwijl deze wel verplicht is mee te werken aan het verzoek van een dienst. Hoewel het voorliggende wetsvoorstel al een verbetering is ten opzichte van de stevig bekritiseerde conceptversie (waarbij de kosten geheel bij de aanbieder lagen), dient volgens de indiener vastgelegd te worden dat alle met het verzoek van een dienst samenhangende kosten vergoed worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou een aanbieder genoodzaakt worden om het afluisteren van de abonnees c.q. klanten aan diezelfde groep door te berekenen.

Verhoeven