Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734584 nr. 13

34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

II

In artikel I, onderdeel N, vervalt in artikel 34 onderdeel a en b.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de boete voor het niet of niet tijdig voltooien van het participatieverklaringstraject komt te vervallen. De Wet Inburgering biedt reeds de mogelijkheid om herhaaldelijk bestuurlijke boetes op te leggen van maximaal 1.250 euro. De indiener acht het derhalve disproportioneel om de boetesystematiek uit te breiden met de voorgestelde bestuurlijke boete van maximaal 340 euro.

Karabulut