Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734584 nr. 12

34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, artikel 7a, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel E, artikel 7b, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «binnen drie jaar de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c» vervangen door: binnen vier jaar het inburgeringsexamen.

2. In het tweede lid wordt «drie jaar» vervangen door: vier jaar.

3. In het derde lid, aanhef, wordt «drie jaar» vervangen door: vier jaar.

4. In het derde lid, onderdeel a, vervalt: deze onderdelen van.

III

In artikel I, onderdeel E, artikel 8, onderdeel a, wordt «de artikelen 7a, eerste lid, en» vervangen door «artikel» en wordt «de artikelen 7a, derde lid, en» vervangen door: artikel.

IV

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel vervalt: artikel 7a, eerste lid, of.

2. In het tweede onderdeel vervalt «artikel 7a, eerste lid, of» en vervalt: artikel 7a, derde lid,.

V

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

VI

In artikel I, onderdeel K, wordt «de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c,» vervangen door: het inburgeringsexamen.

VII

In artikel I, onderdeel L, wordt «de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c,» vervangen door: het inburgeringsexamen.

VIII

In artikel I, onderdeel M, wordt «de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c,» telkens vervangen door: het inburgeringsexamen.

IX

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. Onderdeel b vervalt.

3. In onderdeel d wordt «de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c,» vervangen door: het inburgeringsexamen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de inburgeringsplichtige vier jaar heeft om het inburgeringsexamen te behalen, zonder dat een splitsing wordt gemaakt tussen het participatieverklaringstraject en de rest van het inburgeringsexamen. Veel inburgeraars slagen er nu al niet in om het examen binnen de gestelde termijn van drie jaar te halen. Het toevoegen van het participatieverklaringstraject vormt een extra verzwaring van de inburgeringsvereiste. De indiener acht het daarom redelijk om de termijn met één jaar te verlengen.

Karabulut