Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734573 nr. 14

34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 15 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat monitoring van de arbeidsmarktpositie van jongeren onderdeel uitmaakt van het voorliggende wetsvoorstel;

verzoekt de regering om, bij deze monitor van de arbeidsmarktpositie van jongeren tevens rekening te houden met:

  • mogelijke verschillen in de arbeidsmarktpositie tussen jongeren met verschillende achtergrondkenmerken, zoals herkomst of opleidingsniveau;

  • mogelijke gevolgen met betrekking tot de aard van dienstverbanden;

  • scholingsbeslissingen van jongeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk