34 563 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2016

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 3 november jl. met de vaste commissie voor Financiën deel ik u mede dat ik ernaar streef voor het Kerstreces uw Kamer een reactie toe te sturen aangaande de initiatiefnota van het lid Omtzigt over het ECB-beleid (Kamerstuk 34 563).

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven