Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734559 nr. 11

34 559 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2017

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. 20, item 3). Het kabinet heeft dit voorstel van wet voor bekrachtiging voorgedragen.

De wet is gepubliceerd op 26 april 2017 (Stb. 2017, nr. 170) en treedt in werking op 1 juli 2017 (Stb. 2017, nr. 171).

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok