34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland financier is geweest van FRELIMO, MPLA, ANC en ZANU alsmede, na het aan de macht komen van deze organisaties, van respectievelijk Mozambique, Angola, Zuid-Afrika en Zimbabwe;

overwegende dat deze «bevrijdingsbewegingen», hetzij als guerillabeweging, hetzij als dominante regeringspartij, verantwoordelijk zijn voor genocides, waarbij tienduizenden onschuldige burgers om het leven zijn gekomen;

constaterende dat hiermee de regering van Nederland financier is geweest van grove mensenrechtenschendingen, massamoord en bloedbaden;

verzoekt de regering, spijt te betuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma

Naar boven