Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 94

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 94 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VOLP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 93

Voorgesteld 15 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ouderen nu onnodig en onnodig lang op de Spoed Eisende Hulp(SEH) liggen en dat er problemen zijn rondom het organiseren van goed (tijdelijk) eerstelijnsverblijf van ouderen na een ziekenhuisopname of bij verslechtering in de thuissituatie,

constaterende dat de contractering van eerstelijnsverblijf door zorgverzekeraars half november grotendeels afgerond zal zijn en dat dan in kaart gebracht kan worden waar dergelijk eerstelijns verblijf wel of niet voldoende goed geregeld is, en of er voldoende plekken zijn;

overwegende dat er in verschillende regio’s in Nederland sprake is van stagnerende doorstroom van ouderen door capaciteitsproblemen op de SEH, wat betreft verblijfsbedden in het ziekenhuis, eerstelijns verblijfbedden en opvang met palliatieve zorg;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk 22 december 2016 te informeren in elk geval kwalitatief en zo mogelijk bij voorkeur kwantitatief over waar witte vlekken zijn in de eerstelijns opvang in spoedsituaties voor kwetsbare ouderen en een tussenstand te geven hoe ver regio's gevorderd zijn met het opstellen van een noodplan acute zorg voor kwetsbare ouderen;

verzoekt de regering, vervolgens zorg te dragen dat in overleg met het veld per regio een noodplan acute zorg voor kwetsbare ouderen wordt gemaakt waarbij het uitgangspunt is dat er voor ouderen zo snel mogelijk gepaste zorg beschikbaar is en de Kamer zo snel als mogelijk na het Kerstreces te informeren op welke wijze dit per regio wordt vorm gegeven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Volp