Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34550-XVI nr. 91

Gepubliceerd op 16 november 2016 12:02

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 91 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 86

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat waarheidsvinding nog niet overal zo wordt toegepast zoals de wet dit vereist;

Van mening, dat alle medewerkers in de jeugdhulp, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke verplichting tot waarheidsvinding;

Van mening, dat zij de juiste instrumenten tot hun beschikking moeten hebben om dit uit te voeren;

Van mening, dat de juiste manier van verslaglegging bij iedereen bekend dienen te zijn;

Van mening, dat voor ouders helder moet zijn waar zij terecht kunnen met klachten;

Verzoekt de Staatssecretaris een actieplan waarheidsvinding, inclusief bovenstaande punten, in samenwerking met ouderorganisaties die vijf regio bijeenkomsten organiseren, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de Rechtspraktijk te ontwikkelen en de Kamer over de voortgang te informeren in de tweede helft 2017;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


X Noot
1

i.v.m. correctie dictum


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl