Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 86

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment diverse landelijk aangestuurde trajecten lopen om de jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, te verbeteren;

van mening dat het van belang is dat, ondanks de decentralisatie, de kennis over de jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, verder ontwikkeld wordt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke activiteiten, onderzoeken en andere zaken er allemaal vanuit het Rijk plaatsvinden om de jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, verder te ontwikkelen als het gaat om kwaliteit, effectiviteit en innovatie en daarbij aan te geven op welke wijze dit geborgd gaat worden in de praktijk, en de Kamer hierover in januari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp