Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 148

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2017

Binnen de abortushulpverlening hebben zich ontwikkeling voorgedaan waar ik graag uw Kamer van op de hoogte wil stellen.

In Nederland bestaan er op dit moment 15 abortusklinieken verspreid over heel Nederland. Zeven van deze klinieken vallen onder de Stichting CASA klinieken. CASA klinieken was gerelateerd aan een bredere CASA organisatie die verder bestond uit Stichting CASA Nederland, Stichting CASA Medical en Stichting CASA onderzoek en ontwikkeling. De bestuurder van de Stichting CASA klinieken heeft mij op 29 augustus bevestigd dat er zich wijzigingen binnen de CASA organisatie hebben voorgedaan. Het leek mij goed ook u van deze ontwikkelingen in kennis te stellen.

Op 2 augustus jongstleden zijn de namen van Stichting CASA Nederland en Stichting CASA Medical gewijzigd in respectievelijk Stichting SCNL en Stichting Heilzaam Huis. Ik laat onderzoeken wat de redenen zijn geweest van deze naamswijzigingen, omdat ik daar geen zorginhoudelijk argument voor zie.

Op 8 augustus heeft de rechter het faillissement uitgesproken van SCNL en Heilzaam Huis en een curator aangesteld.

SCNL was de bestuurderstichting van Stichting CASA Klinieken. De Stichting Heilzaam Huis, voorheen stichting CASA Medical, was verantwoordelijk voor zorg die gefinancierd werd vanuit de Zorgverzekeringswet. Sinds 1 januari 2017 werd in deze stichting geen zorg meer geleverd en zijn alle contracten met de zorgverzekeraars beëindigd.

De abortushulpverlening die door CASA wordt uitgevoerd valt onder Stichting CASA Klinieken. De Stichting CASA Klinieken valt buiten het faillissement. Wel heeft de bestuurder aangegeven dat het personeel van Stichting CASA Klinieken in dienst was van SCNL. Met het faillissement van SCNL moet door de Stichting CASA Klinieken nu personeel worden aangenomen. De bestuurder heeft ons geïnformeerd dat daar hard aan wordt gewerkt. Gezien de situatie houdt de IGZ intensief toezicht op de patiëntveiligheid, kwaliteit en continuïteit van zorg.

In het jaarverslag van VWS en in de stand van zakenbrief van 6 juli jl. heb ik aangegeven dat er sprake was van een onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden met betrekking tot de subsidieverstrekking aan abortusklinieken over 2015. Ik kan u melden dat zowel de NZa als VWS onderzoek hebben gedaan naar de rechtmatigheid van declaraties. Het onderzoek van de NZa loopt nog. Het onderzoek van VWS heeft geleid tot terugvordering bij de Stichting CASA Klinieken van de te veel betaalde vergoedingen voor abortushulpverlening.

Deze ontwikkelingen stemmen tot zorg. Ik houd de vinger aan de pols. Mochten er verdere ontwikkelingen op dit terrein zich voordoen, dan zal ik uw Kamer daar van op de hoogte stellen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers