34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2016

Op 20 en 21 oktober jl. bracht ik een bezoek aan Tokio dat in het teken stond van de Olympische en Paralympische Spelen die daar over vier jaar plaatsvinden. Het bezoek past in een reeks van high level bezoeken aan Japan (Staatsbezoek 2014, Staatssecretaris Van Rijn 2015, Premier Rutte 2015). Met deze brief doe ik verslag van dit bezoek.

De directe aanleiding voor mijn bezoek was het «World Forum on Sports and Culture», een omvangrijk congres inclusief een ministerieel programma georganiseerd door het Japanse Ministerie van Education, Sport Science Technology Culture (MEXT) met medewerking van het Internationaal Olympisch Comité en het World Economic Forum.

Tijdens mijn bezoek werd ik vergezeld door een handelsdelegatie van meer dan 30 bedrijven en instellingen op het gebied van sport en gezondheidszorg. Zij tekenden enkele overeenkomsten onder meer over kennisuitwisseling en thuiszorg. Gelijktijdig was ook een delegatie van NOC*NSF en een groep van het Nyenrode Sports Leadership Program in Tokio.

Tijdens het «World Forum on Sport and Culture» sprak ik in de ministeriële bijeenkomst over sport en integriteit. Sport heeft in de loop der jaren wereldwijd een enorme maatschappelijke functie gekregen en heeft zich ontwikkeld tot een economische factor van formaat. Ik heb aandacht gevraagd voor de professionalisering van sportbestuur en de noodzaak het bestuur in te richten met checks and balances. Daarbij heb ik benadrukt dat de sportsector zelf de verantwoordelijkheid dient te nemen om orde op zaken te stellen. Nederland wil hier graag een voortrekkersrol spelen en dat proces ondersteunen.

Met mijn Japanse collega van Sport, Minister Matsuno, tekende ik een overeenkomst waarin we afspraken nauwer samen te werken op de gebieden topsport, breedtesport, gehandicaptensport, sportaccommodaties en sportinnovatie. Ook ontmoette ik Minister Marukawa van Olympische en Paralympische Spelen. Vlak na mijn bezoek aan Japan heeft een Japanse delegatie al een tegenbezoek gebracht om kennis uit te wisselen op het terrein van gehandicaptensport en om samenwerkingsprojecten te initiëren.

Daarnaast nam ik samen met de handelsdelegatie deel aan een ronde tafeldiscussie over sportwetenschap, een seminar over duurzaamheid van grote sportevenementen en een paneldiscussie over zorginnovaties in vergrijzende samenlevingen.

Samen met een kleine groep bedrijven en regionale ontwikkelingsmaatschappijen legde ik een werkbezoek af aan Keio University Hospital. Ik was onder de indruk van het baanbrekende onderzoek in de regeneratieve geneeskunde dat dit instituut verricht, vaak in samenwerking met Nederlandse onderzoekers. Daarnaast wisselt Keio University studenten uit met Nederlandse universitaire medische centra. Ik heb mijn waardering uitgesproken voor deze initiatieven en het belang onderstreept van internationale samenwerking om de uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden.

Tenslotte sprak ik tijdens het afsluitende handelsdiner. Tijdens dit diner vond ook een karatedemonstratie plaats, verzorgd door de karatebond van de prefectuur Saga (West-Japan) om te markeren dat karate een van de sporten is die aan het programma van de Olympische Spelen van 2020 is toegevoegd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven