34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2016

Van 25 tot en met 28 oktober heb ik een economische missie geleid naar China. Het Ministerie van VWS investeert al enkele jaren in de bilaterale betrekkingen met de Chinese autoriteiten. In het licht van het onderhouden van de onderlinge relatie was dit bezoek een vervolg op het bezoek dat ik een jaar geleden aan China bracht, parallel aan het Staatsbezoek.

Tijdens deze missie bezocht ik Beijing en Guangzhou (Guangdong provincie). Voorafgaand aan mijn bezoek, heeft de Directeur Generaal Langdurige Zorg met de handelsdelegatie Shanghai bezocht. Met deze brief doe ik kort verslag van dit bezoek.

Het doel van dit bezoek was om de bilaterale samenwerking met zowel de Chinese autoriteiten, het bedrijfsleven als de kennisinstellingen verder te versterken.

Met mijn Chinese collega heb ik, zoals vorig jaar overeengekomen, een Memorandum of Understanding ondertekend specifiek op het gebied van ouderenzorg.

De topsector Life Science & Health heeft in haar internationaliseringstrategie China aangewezen als één van de drie focuslanden. Zij reizen daarom ook al een aantal jaren met bedrijven naar China. De handelsdelegatie van deze reis bestond uit 26 deelnemers van 18 bedrijven en kennisinstelling. Het programma van de economische missie bestond uit: seminars, werkbezoeken, matchmaking en netwerkevenementen met Chinese vertegenwoordigers van lokale bedrijven, investeerders en onderzoeksorganisaties. Tijdens het bezoek werden 6 samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen Nederlandse en Chinese bedrijven en kennisinstellingen waarvan een aantal het gevolg waren van de missie in 2015.

Beijing

In Beijing sprak ik met de viceminister van Health and Family Planning, mw Cui Li, en de viceminister Civil Affairs mw. Gao Xiaobing. Beide gesprekken verliepen in een open constructieve sfeer. Met mw. Cui Li sprak ik onder meer over onze samenwerking op het gebied van Antimicrobiele resistentie (AMR), ouderenzorg en publiek private samenwerking. Viceminister Cui Li bevestigde tijdens het gesprek de Chinese bereidheid om met Nederland verder samen te werken op het gebied van AMR. Er bestaat al een goede samenwerking tussen de Chinese autoriteiten en het RIVM over dit onderwerp. Vlak voor mijn bezoek heeft DG RIVM onder andere daarover een werkbezoek aan China gebracht. Ook is afgesproken om na te gaan hoe Chinees Nederlandse onderzoekssamenwerking zou kunnen worden opgezet op het gebeid van dementie.

Met de viceminister Civil Affairs mw. Xiabing wisselde ik van gedachten over ouderenzorg. Net als vorig jaar met haar voorganger had ik ook dit jaar een interessant gesprek over de Chinese uitdagingen ten aanzien van de ouderzorg, veroorzaakt door de vergrijzing en de beperkte inzetbaarheid van opvang thuis als gevolg van de Chinese één-kindpolitiek en het wegtrekken van de jonge mensen van rurale gebieden naar de stad. China wil graag leren van de hervormingen van de ouderenzorg in Nederland. Deels is men op zoek naar kennis naar het opzetten van zorginstellingen, maar tegelijkertijd ook hoe de zorg zo veel mogelijk dicht bij huis kan worden opgezet. Ook spraken we over de situatie van mensen die leven met dementie in rurale gebieden. Ten slotte spraken we over Chinese pilots om verzekeringen voor langdurige zorg te starten en hoe thuiszorg in China versterkt kan worden. Thuiszorg sluit goed aan bij de Chinese cultuur.

Naar aanleiding van de gesprekken van vorig en dit jaar is er door de viceminister en mij een Memorandum of Understanding ondertekend om onze bilaterale samenwerking op het gebied van ouderenzorg verder te versterken en zal er een bilaterale expertgroep worden ingesteld.

Beide viceministers heb ik uitgenodigd om een tegenbezoek aan Nederland te brengen.

Samen met de handelsdelegatie bezocht ik het Qi Bei Community Center en het Cun Cao Chun Hui nursing home. Het is elke keer inspirerend te zien dat, waar ook ter wereld, de uitdagingen voor ouderenzorg in essentie dezelfde zijn. En elk land binnen eigen culturele normen en waarden, financiële en bestuurlijke uitdagingen de zorg organiseert voor ouderen, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid een uitdaging is en blijft.

Ten slotte gaf ik een keynote speech tijdens de Second International Forum on Senior Care Science and Innovation over ouderenzorg en dementiezorg in Nederland. De handelsdelegatie heeft tijdens het congres in een separate Nederlandse «road show» gepresenteerd hoe hun diensten en producten in Nederland worden gebruikt en de mogelijkheden voor de Chinese markt. Tijdens dit congres was ik getuige van de ondertekening van een overeenkomst tussen de Erasmus Universiteit (iBMG) en de Beijng Academy of Science and Technology (BJAST).

Guangzhou

In 2015 is de handelsdelegatie aansluitend op mijn bezoek aan Beijing en Shanghai doorgereisd naar Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Guangdong in de Pearl Delta. De deelnemers aan deze economische missie waren erg onder de indruk van de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en ouderenzorg in de regio. Bovendien bleek er grote belangstelling te bestaan voor Nederlandse kennis en kunde op deze terreinen. Dit was voor mij aanleiding om dit jaar ook zelf Guangzhou te bezoeken.

In Guangzhou sprak ik met de Directeuren Generaal van Health and Family Planning en Civil Affairs van de provincie Guangdong. De belangstelling om met Nederland samen te werken op het gebied van ouderenzorg werd tijdens deze gesprekken onderstreept. Eind dit jaar verwacht het Ministerie van VWS een delegatie van het Health and Family Planning Bureau in Nederland te ontvangen.

We zullen naar aanleiding van dat bezoek kijken hoe ook deze onderlinge samenwerking verder kan worden uitgebouwd.

Al met al kijk ik terug op een geslaagde economische missie waardoor de onderlinge banden verder zijn aangehaald en een goede basis vormen voor verdere bilaterale en economische samenwerking tussen China en VWS.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven