Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XV nr. 73

34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2017

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW aan1.

In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie SZW over de resultaten van haar toezicht, bevindingen en interventies in 2016. Het verslag signaleert trends en geeft resultaten van de werkprogramma’s weer op de gebieden eerlijk, veilig en gezond werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Met de aanbieding van dit jaarverslag doe ik een tweetal toezeggingen aan uw Kamer gestand inzake informatie ongevallen in de bouw (Wijziging Arbeidsomstandighedenwet d.d. 7-9-162) en informatie oorzaken toename aantal dodelijke ongevallen (AO Handhaving d.d. 2-11-163).

Het jaarverslag wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de Inspectie SZW en een persbericht over het jaarverslag wordt aangeboden aan de media.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Handelingen II 2015/16, nr. 108, item 6.

X Noot
3

Kamerstuk 17 050, nr. 532.