34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, voortaan in relevante voorstellen het effect op de werkloosheids- en herintredersval toe te lichten;

verzoekt de regering, de werkloosheidsval voor werkenden met een inkomen van 120% wettelijk minimumloon weer op te nemen in de begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Naar boven