Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XV nr. 37

34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN YÜCEL

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het rapport «Een Onbemind Probleem» blootlegt dat er meer coördinatie nodig is vanuit het Rijk wat betreft de omgang met schulden bij Rijksoverheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, het Nationaal Zorginstituut, DUO en het CJIB;

van mening dat een sociale incasso kan leiden tot minder schulden en sociale uitsluiting;

verzoekt de regering om voor 1 juli het vervolgonderzoek van het rapport «Een Onbemind Probleem» uit te voeren en daarbij specifiek aandacht te besteden aan: a) een interdepartementale aanpak van incassoactiviteiten, b) een sociale incasso die rekening houdt met de menselijke maat en c) de consequenties van de verschillende preferente posities van overheidsorganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Yücel