34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in techniek- en ambachtsector een tekort aan mankracht zal ontstaan de komende jaren;

overwegende dat deze vraag kans biedt voor 50-plussers;

overwegende dat de techniek- en ambachtsector zelf met een plan voor een Ambachtsacademie voor 50-plussers is gekomen;

overwegende dat in het plan Perspectief voor vijftigplussers de mogelijkheid is opgenomen voor innovatieve projecten gericht op latente werkgelegenheid voor 50-plussers;

verzoekt de regering, het initiatief van de Ambachtsacademie te ondersteunen vanuit de ruimte die wordt geboden in het plan Perspectief voor vijftigplussers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Pieter Heerma

Naar boven