34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust doorbrengen in hun vrachtwagen op openbare parkeerplaatsen;

overwegende dat het «genieten van een normale wekelijkse rusttijd in het voertuig van 45 uur of langer» een overtreding is waarop een boete staat van € 1.500;

verzoekt de regering, de regels omtrent het verbod op het doorbrengen van de weekendrust in de vrachtauto actief te handhaven en de Tweede Kamer van de resultaten op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Kerstens

Van 't Wout

Voortman

Naar boven