Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XV nr. 21

34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met het amendement Van Weyenberg/Karabulut (34 000 XV, nr. 14) is vanaf 2015 budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van het team arbeidsmarktdiscriminatie binnen de Inspectie SZW. Dit team heeft in 2015 80 bedrijven bezocht, voor 2016 staan 200 bedrijven op de planning. Uit bezoeken blijkt dat veel bedrijven het beleid rondom arbeidsmarktdiscriminatie nog niet op orde hebben, vaak niet uit onwil, maar vanuit onkunde en handelingsverlegenheid. Een effectievere aanpak vergt een focus op voorlichting (daarmee kunnen preventief meer bedrijven worden bereikt dan met inspecties) in combinatie met meer inspecties op basis van risicoselectie.

Een extra inzet van € 0,5 mln. in 2017 (en € 0,5 mln. in 2018) kan een extra impuls hieraan geven.

Van Weyenberg Karabulut