34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN ‘T WOUT

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.500 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.500 (x € 1.000).

Toelichting

Voor een goede matching van mensen op de banenafspraak is inzicht in vaardigheden en competenties van potentiële kandidaten van groot belang is. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal profielen van gemeentelijke kandidaten in de Kandidaatverkenner voor de banenafspraak achterblijft. Ook geven werkgevers signalen dat zij aangepaste en geschikte banen hebben, maar geen geschikte kandidaten krijgen. Om gemeenten in arbeidsmarktregio’s een eenmalige extra impuls te geven voor het opstellen en beschikbaar maken van klantprofielen wordt € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit onbenutte middelen van de sectorplannen.

Deze middelen worden tot de inhoudelijke invulling helder is zo lang gereserveerd op «artikel 99, Nominaal en onvoorzien».

Kerstens Van ‘t Wout

Naar boven