34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL C.S.

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Het aantal beroepsziekten in Nederland is nog steeds hoog. Een integrale aanpak, in samenwerking met organisaties als de longalliantie, kan voorkomen dat mensen gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met het bedrag van € 100.000 kunnen alvast voorbereidende activiteiten voor een programma beroepsziekten worden gestart.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte gedeelte van artikel 2.

Tanamal Schut-Welkzijn Van Weyenberg

Naar boven