34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN KERSTENS

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000).

Toelichting

Gezien het hoge gebruik van de regeling scholingsvouchers wordt het subsidieplafond waarschijnlijk al voor 1 januari 2017 bereikt, terwijl de regeling oorspronkelijk zou lopen tot eind 2017. Met verhoging van het subsidieplafond tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep wordt ervoor gezorgd dat de regeling niet nu hoeft te worden gesloten. Dekking wordt gevonden in de onderuitputting sectorplannen. Logica voor deze dekking is met name dat de regeling nauw aansluit bij het doel van de sectorplannen en eerder ook uit de onderuitputting van de sectorplannen is gefinancierd.

Van ’t Wout Kerstens

Naar boven